กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 28 ก.พ. 2567
265

   วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางยุวนิตย์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ และอธิบายการดำเนินงานของสถานีฯ แก่ นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนำคณะครูและบุคลากร จำนวน 5 คน  เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของวิทยาลัยต่อไป

   โดยมี นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องบันทึกรายการ งานตัดต่อรายการ งานควบคุมการออกอากาศ ระบบการส่งสัญญาณ ห้องบันทึกรายการเหมือนจริงและห้องบันทึกรายการเสมือนจริง พร้อมเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร