ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ณ อาคารสถานีฯ

Info-dltv | 08 ก.พ. 2567
1489

   วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีฯ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องนิทรรศการถาวร และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัม แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 15 คน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม