ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ

PR dltv | 07 ก.พ. 2567
1808

          วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พลตรีกฤษฎาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วิภา ตัณฑุรพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐกมล ถุงสุวรรณ หัวหน้าสาขาการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกม อาจารย์เปรมวดี วินิจฉัยกุล อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และร่วมประชุมหารือแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ กับคณะทำงานมูลนิธิฯ คณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนวังไกลังวลฯ

           โดยมี ผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกระบวนการทำงานและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถานีฯ