คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาออก จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

PR dltv | 24 ม.ค. 2567
1824

 

          วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.  นางยุวนิตย์​ ศรศิลป์​ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ​ บรรยายสรุปการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ การเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล ของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  แก่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาออก จังหวัดกระบี่ จำนวน 16 คน

           ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ เพื่อให้คณะครูได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล กระบวนการผลิตรายการ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน