คณะทำงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมิน เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

PR&Info dltv | 22 ม.ค. 2567
193

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา​14.00 น.​ นางยุวนิตย์​ ศรศิลป์​ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ พร้อมด้วย​ นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ​ ให้การต้อนรับ​ นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโอกาสนำคณะทำงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมิน เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 123 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับทราบการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีกลุ่มงานความร่วมมือและสื่อสารองค์กร มูลนิธิฯ ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้