กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

Info-dltv | 27 ต.ค. 2566
7161

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับอนุบาล 1-3  ,ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สามารถดาวน์โหลดที่นี่

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566 Google Drive คลิกที่นี่

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566 One Drive คลิกที่นี่