คณะผู้บริหาร​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวิทยา​ จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ

Info-dltv | 27 ต.ค. 2566
537

   วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.39 น. นางยุวนิตย์​ ศรศิลป์​ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย​ นายเกรียงไกร​ แสงทอง​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ​ บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา   วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน​ และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่​ นายวสุไชย​ ชูวงศ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวิทยา​ จังหวัดลำปาง​ ในโอกาสนำคณะผู้บริหาร​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ จำนวน 80 คน​ เข้าศึกษาดูงาน ณ​ สถานีฯ​ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับบุคลากรครูอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

   การนี้ นายชัชวาล​ วิโรจน์ศศิธร​ ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวิทยา กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารสถานีฯ​ สำหรับการต้อนรับ และกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ​ ในการสนองพระราชดำริ​ และสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ เพื่อลดความเหลื่อม​ล้ำทางการศึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู​ ยกระดับการศึกษาของไทยให้เท่าเทียมในทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่