เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ ๑๑๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

PR&Info dltv | 24 ต.ค. 2566
511

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๙ น. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

จากนั้นเวลา ๐๘.๐๙ น. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิก อส. ภาคธุรกิจเอกชน สโมสร มูลนิธิ และ ประชาชนเข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ ๑๑๓ "พระปิยมหาราช"

การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์/โดม โรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากนั้น เวลา ๑๐.๐๙ น. ณ สถานีรถไฟหัวหิน

นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวหิน และห้องสมุดรถไฟ

โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"