"วันนวมินทรมหาราช" ๑๓ ตุลาคม ครบรอบ ๗ ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

PR&Info dltv | 16 ต.ค. 2566
529

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๙ น.

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร อุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗ ปี วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวางพวงมาลา ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย อันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารอเนกประสงค์/โดมโรงเรียนหัวหิน (ประจำอำเภอ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง, หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ทหาร, ตำรวจ, สมาชิก อส. และประชาชนชาวหัวหิน เข้าร่วมพิธี

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรม นายอำเภอถวายผ้าไตร จำนวน  ๑๐ ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา และกรวดน้ำ-รับพร จากนั้นนายอำเภอหัวหิน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม

การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะผู้บริหารสถานี ประกอบด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๘๙ คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

จากนั้น เวลา ๑๖.๕๙ น. 

นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ จำนวน ๓๙ คน ร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจ ไปบ้านพ่อ” โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือรูปที่มีทุกบ้าน ร่วมออกเดินอย่างสำรวม จากสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ไปยังหน้าวังไกลกังวล รวมระยะทาง  ๑.๕ กิโลเมตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระโอกาส ครบรอบ ๗ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พลังมวลชน จิตอาสา และประชาชน ร่วมกิจกรรม

เวลา  ๑๘.๐๙ น. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำจุดเทียนยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมขับร้องบทเพลง“ต้นไม้ของพ่อ” และเพลง "รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงความทรงจำอันมีค่า ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ ด้วยเสียงอันดังกึกก้อง สื่อความหมายในการระลึกถึงพระองค์ท่านและตั้งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพระองค์ต่อไป