มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม

Charinrat | 16 ก.ย. 2566
2381

โดยจัดอบรมความรู้หลักสูตรระยะสั้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตร "การทำเครื่องเเขวน" ให้กับประชาชนชุมชนนางเลิ้ง ที่มีความต้องการ ให้มีความรู้ ทักษะการทำเครื่องเเขวน ในรูปแบบในที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เมื่ออบรมแล้วสามารถนำไปต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

การอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีเปิดการอบรม โดยมี  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และประชาชนชุมชนนางเลิ้ง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร A ชั้น ๑ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร