ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 8/2566

Charinrat | 04 ก.ย. 2566
439

เรื่อง การจ้างผลิตชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้)สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีประกวดราคา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/11zRckgIY2Oa1X4R3tYv8hav9jcXMs5d4/view