กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2566

Info-dltv | 01 พ.ย. 2566
13339

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สามารถดาวน์โหลดที่นี่.....

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2566 คลิกที่นี่ Google Drive 

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2566 คลิกที่นี่ One Drive