สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี

Info-dltv | 07 เม.ย. 2566
4611

   วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 08.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2566

   โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ประจำอำเภอหัวหิน พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ข้าราชการตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กว่า 28 หน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลําดับ

   การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมพิธี พร้อมถวายภัตตาหารปิ่นโต ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์