ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 04 เม.ย. 2566
5244

เรื่อง ผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้) สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีประกวดราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1wB4tuQ04l34fNrb8lPTIQbb7mLd1kp6R/view?usp=sharing