โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

nuttapong | 10 เม.ย. 2566
3807

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานและขั้นตอนการผลิตรายการการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่ นายประศาสตร์ ร่วมเกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดโรงเรียนบ้านน้ำเขียวฯ และโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 อีก 5 โรงเรียน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป