โรงเรียนนาโกวิทยาสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 23 มี.ค. 2566
4522

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากห้องเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวลฯ ,ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ,ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องนิทรรศการ DLTV และนำชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ นายวีรศักดิ์ นิลโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยาสูง ในโอกาสนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ,คณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกห้องเรียน