ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 22 มี.ค. 2566
3881

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้าง บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการสรรหา เข้ารายงานตัว และเข้าปฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  เวลา 08.30 น. 
ณ ที่ทำการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1XomhZuQMMdbCiJQL36VJGUN6VyAmFsCB/view?usp=sharing