ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 22 มี.ค. 2566
5269

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1jXegxe3yKfVDYEfqlkrzd1cOLbFVGuUu/view?usp=sharing