ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 21 ก.พ. 2566
5250

เรื่อง การจ้างพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้) สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีประกวดราคา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศ - การจัดจ้างพิมพ์ใบงาน 1-66.pdf