ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 10 ก.พ. 2566
591

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,500 โรงเรียน โดยวิธีประกวดราคา (ครั้งที่ 2)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1fNfTqdwLaPqS2HHvCXh7-WwYm4FDcQU4/view?usp=sharing