ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 08 ก.พ. 2566
6343

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11KxLv59seMBFow6vFeQG1i2pB3CvZwbJ?usp=sharing