เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

Info-dltv | 06 ม.ค. 2566
111

  วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๙ น. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้ำ และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณสระกักเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ ๑ ตำบลหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะจิตอาสาพระราชทาน วปร.๙๐๔ สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อย่างพร้องเพรียงกัน