ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 28 ธ.ค. 2565
326

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ผลิตรายการ ระบบออกอากาศอัตโนมัติ ระบบบีบอัดสัญญาณ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/11UY7Ss9vK6117BP4f0nb216b3RiaZ1Fc/view?usp=sharing