ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 28 ธ.ค. 2565
298

เรื่อง การจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,500 โรงเรียน โดยวิธีประกวดราคา ( ครั้งที่ 2 )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1vyBz1yezL0E27sTOz9-P27HCC5qIcQr0/view?usp=sharing