ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 15 พ.ย. 2565
688

เรื่อง การจัดจ้างงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ผลิตรายการ อุปกรณ์ระบบออกอากาศอัตโนมัติ  และระบบบีบอัดสัญญาณ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1w-hnO7KWy2WFGPaxEsPd7knzPQ4xgjiW/view?usp=sharing