ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 01 พ.ย. 2565
1901

เรื่อง การจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,500 โรงเรียน โดยวิธีประกวดราคา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1NKvKAHTZpK9rTwwaB-H1H5WJzNIFasDu/view?usp=sharing