เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

PR&Info dltv | 24 ต.ค. 2565
2242

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน /ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟหัวหินและหอสมุดรถไฟ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาส "วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑๑๒ ปี ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา/โรงเรียน ทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน/นายก (สมาคม มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม) ผู้ประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชน จิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน ทุกกลุ่มองค์กร ร่วมกิจกรรม

การนี้ นางยุวนิตย์​ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ​ นำคณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่าย​ และเจ้าหน้าที่​สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม​ ร่วมพัฒนาทำความสะอาดในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ​ บริเวณสถานีรถไฟหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์