มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 08 ก.ย. 2565
151

เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีประกวดราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/15d7lX5m-5J0SNKY0dfrvxjrifcnujTLW/view?usp=sharing