มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอล ช่อง 37 – 48 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565

PR&Info dltv | 14 ส.ค. 2565
1002

เนื่องด้วย การสิ้นสุดระยะเวลาที่ กสทช. อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงยุติการออกอากาศทีวีดิจิตอลช่อง 37 - 48 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผังรายการจะออกอากาศรูปแบบเดิม (รีรัน) จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2565  ท่านยังสามารถรับชมช่อง DLTV ผ่านช่องทาง

- ทีวีดาวเทียม Ku-Band ช่อง 186-200

- www.dltv.ac.th