ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 02 ส.ค. 2565
135

เรื่อง การจ้างพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีประกวดราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1nQ-nzB5DefeE7Na000_P6cofiTVdMSR9/view?usp=sharing