ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

Info-dltv | 28 ก.ค. 2565
3666

   วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ,หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหินร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน 
   จากนั้นเวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์