ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 10 พ.ค. 2565
4183

เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ทดแทน Digital Life Box โดยวิธีพิเศษ ด้วยการคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1-OkGX5Tut6DkznWD5ew-Z8twz6I1wumA/view?usp=sharing