กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2565

Info-dltv | 03 พ.ค. 2565
13216

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2565

สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับอนุบาล 1-3  และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2565 คลิกที่นี่ Google Drive 

กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2565 คลิกที่นี่ One Drive