พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

PR&Info dltv | 24 เม.ย. 2565
4084

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำคณะผู้บริหารระดับสูงซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการนำของ ศ.ดร. นายแพทย์ ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของมูลนิธิฯ  โดยมีนางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีฯ  นายเกรียงไกร  แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯพร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรของสถานีฯ ให้การต้อนรับ