มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญ ให้เข้ารับมอบ

Charinrat | 01 เม.ย. 2565
4156

๑ เมษายน ๒๕๖๕

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญ ให้เข้ารับมอบ เข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๐ ปี จากการประสานงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ในการนี้ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบในครั้งนี้ โดยพิธีรับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณบัตร ดังกล่าว จัดขึ้นที่ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

รับมอบจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

ถ่ายภาพร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท.


ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 


เข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๕ 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมแสดงความยินดีและตั้งปณิธานจะตั้งใจทำงานให้ดีต่อไป