สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PR&Info dltv | 27 ก.ค. 2564
1579

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตอน​ที่​ ๑ สร้างสุข​สานต่อ​สู่ปวงประชา

https://www.youtube.com/watch?v=Ltkntgeds00