1 มิถุนายน 2564 เรียนรู้ดู DLTV On Air & On Demand ก่อนเปิดเทอม รับชมผ่าน 4 ช่องทาง

PR&Info dltv | 25 พ.ค. 2564
6973

1  มิถุนายน 2564  เรียนรู้ดู DLTV  On Air & On Demand  ก่อนเปิดเทอม

สามารถรับชมผ่าน 4 ช่องทาง

1. ทีวีดาวเทียม KU Band 186-200

2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

3. Application DLTV

4. YouTube : DLTV1 - DLTV12 Channel