แนะนำบทเรียนออนไลน์ New Normal Education การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป

PR&Info dltv | 26 เม.ย. 2564
15588

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

แนะนำบทเรียนออนไลน์ New Normal Education ความปกติใหม่ทางการศึกษา

การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป  "เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา"

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.รวบรวมบทเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.6

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://proj14.ipst.ac.th/