๑๐ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Info-dltv | 01 ต.ค. 2563
12015

    

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เราสรุปมาเป็น ๑๐ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ ฉบับย่อ ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย

รับข่าวสารของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ครูตู้ DLTV, Instagram : krutu.dltv, www.dltv.ac.th, Youtube : ครูตู้ DLTV