ข่าวดี.. หลักสูตรโครงการอบรมDLTV TELETRAINING ขอเลื่อนวิทยฐานะได้

PR&Info dltv | 21 พ.ค. 2562
14295

...ข่าวดี...
หลักสูตรโครงการอบรม

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

"DLTV TELETRAINING"

ได้รับการรับรองโดย สพฐ.ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจาก กคศ.

ผู้ผ่านการอบรมสามารถนับชั่วโมงพัฒนา
...ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะได้...

อ่านข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่..

https://drive.google.com/file/d/1eOaKLCzZmJwzAAMfSJ2LczG0ociyNAsk/view

 

https://drive.google.com/file/d/1hukSDpGiTMQGJ5atPeFSb1z5561EAGZ9/view

 

https://youtu.be/taZYjrb6Hew