คู่มือครู-เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิฯ

Info-dltv | 27 เม.ย. 2563
73390

คู่มือครู - แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย - แผนการจัดการเรียนรู้ - สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ฟรี..  ไม่อนุญาตให้นำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าว

ดาวน์โหลดฟรี ! ที่   https://www.dltv.ac.th