วิดีโอแสดงการปรับ LNB เพื่อรับชม New DLTV

Admin dltv | 03 ก.พ. 2563
20286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับ LNB เพื่อรับชม New DLTV บนดาวเทียมไทยคม 6

รับชมวิธีการปรับ LNB 

ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ