การปรับตำแหน่ง LNB เพื่อรับชมรายการ DLTV

PR dltv | 17 ธ.ค. 2561
81562

การปรับจานดาวเทียม Ku-Band เพื่อรับสัญญาณช่อง DLTV บนดาวเทียมไทยคม 6 
จานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่ติดตั้งไว้เดิมเพื่อการรับชมช่องสัญญาณ DLTV ระบบ Standard Definition (SD) บนดาวเทียมไทยคม 5 อยู่ก่อนแล้วนั้นตำแหน่งหัว LNB อาจจะไม่ได้ถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่รับสัญญาณได้ดีที่สุด ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนความถี่มารับสัญญาณช่อง DLTV ระบบ High Definition (HD) บนดาวเทียมไทยคม 6 อาจจะรับสัญญาณได้ต่ำหรือรับไม่ได้เลย

ขั้นตอนการปรับ LNB คลิก!!