อยากได้ไฟล์ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่ครับ

Posted by i.pan.pfc@gmail.com | 25 พ.ค. 62
885 views

อยากได้ไฟล์ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่ครับ เพื่อศึกษาและเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับบริบทของโรงเรียนปลายทางครับ

1 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. ครูโอ๋ | 25.01.62
    อยากไ้ด้ใบงานค่ะ..จะได้พิมพ์เตรียมให้นักเรียนก่อนที่จะเรียน