เทป ประกอบการสอน

Posted by varitnuntak@gmail.com | 25 ม.ค. 62
1,015 views

หลังวันที่ 4 ธันวาคม ไม่มีการอัฟเดต เทปรายการย้อนหลัง ทำให้ครูปลายทางไม่สามารถดำเนินการใช้เทป สอน นักเรียนย้อนหลังได้

รายวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด หน่วยที่ 5 เราขาคณิตสองมิติ ไม่มีแบบฝึกหัด ทั้งในเวป สื่อ 60 พรรษา และใน เวป DLTV ย้ำๆๆๆๆ..

ทำงานให้ทันรวดเร็ว หน่อยครับ เจ้านายยยยยยยยยยยยย

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ