ข้อสอบปลายภาค

Posted by Amnatchanasuk@Gmail.com | 23 ก.ย. 61
29,806 views

มีข้อสอบปลายภาคให้ไหมครับ

 

493 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. titapa | 23.01.63
  รวบกวนขอข้อสอบ ป 2 ปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งทางเมล titapa_mu@hotmail.co.th ขอบคุณมากๆๆค่ะ
 2. warita klajit | 23.01.63
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียน ชัึ้น ป.1 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งทาง warita.klajit@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 3. kanyanatt meksin | 23.01.63
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียน ชัึ้น ป.3 - 4 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งทาง kanyanatt1980@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 4. Fasirin | 23.01.63
  ขอความกรุณาขอข้อสอบเด็กชั้น ป.2 รวมทุกวิชาค่ะ ส่งมาทางเมลล์ pootak1962@gmail.co ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 5. นันทนา | 23.01.63
  ขอข้อสอบพร้อมเฉลยทุกวิชาชั้นป.5 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 6. khwanroun155@gmail.com | 23.01.63
  มีข้อสอบกลางภาคไหมคะ
 7. จิ๋ว | 23.01.63
  รบกวนขอข้อสอบกลางภาค ชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 วิชา เทคโนโลยีพร้อมเฉลยนะคะ
  • จิ๋ว | 23.01.63
   Wiratsuphsiri@gmail.com ส่งมานี้นะคะ ขอบคุณค่ะ
 8. catt.tiger05@gmail.com | 23.01.63
  รบกวนขอข้อสอบกลางภาค ชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ทุกรายวิชาพร้อมเฉลยนะคะ catt.tiger05@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
 9. นางสาว | 23.01.63
  ขอข้อสอบปลายภาคของชั้นป.1-ป.6ทุกรายวิชา
 10. สุรศักดิ์ เผ่าสวัสดิ์ | 23.01.63
  ข้อสอบกลางภาค ป.3 วิชาคณิต ,สังคม,ประวัติศาสตร์, ภาษาไทย ด้วยครับ ที่ mattana242533@gmail.com
 11. khemtis | 23.01.62
  ขอความกรุณาขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1-2 ชั้น ป.5 และ ป.6 ครับ email khemtisp4.2553@gmail.com
 12. นางสาว | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.5 และ ป.6 (รวมทุกวิชา) หน่อยค่ะ email poppykn92@gmail.com
 13. ดา | 23.01.62
  ขอข้อสอบกลางภาคสังคมและประวัติ ป.2 ค่ะ
 14. Gong | 23.01.62
  ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ชั้นป2ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
 15. ณัฐชยา | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคไหมคะ
 16. อุทัยวรรณ ไชยทองรักษ์ | 23.01.62
  ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ชั้นม.2
 17. พีรขานนท์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ป.3 ทุกวิชาหน่อยครับ wannasin.wow2538@gmail.com
 18. Nid | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษป 2 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ค่ะ กรุณาส่งที่ nidwaraporn@yahoo.com
 19. ทัศนัย | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นป.1-4ภาคเรียนที่1และ2ของทุกวิชาหน่อยค่ะส่งมาทาง Email :tussanai.sothonpitukgul4@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 20. จีระภา เพ็ชรบูรณ์ | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาค ป.3 ค่ะ ส่งทาง mail Jeerapa2136@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 21. Beauty | 23.01.62
  ขอข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ม 1-3 ภาษาไทย ม 2 และ ปะวิติศาสตร์ ม 1-3 หน่อยค่า ส่ง E-mail: Padtarpon4253@gmail.com ขอบคุณค่า
 22. yah | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นป.2ภาคเรียนที่1และ2ของทุกวิชาหน่อยค่ะส่งมาทาง Email : binmai2@gmail.com ขอบคุณค่ะ (เมลนี้ถูกต้องข้างล่างพิมผิด)
 23. yah | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นป.2ภาคเรียนที่1และ2ของทุกวิชาหน่อยค่ะส่งมาทาง Email : binmI2@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 24. worasit | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ป.1-ป.6 ปลายภาคทุกวิชาหน่อยครับ ขอบพระคุณครับ email : worasit.shu59@ubru.ac.th
 25. ชมพูนุช อินต๊ะเม้า ID:chompoo_koi06 | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้น ป.1-ป.6 ทุกวิชาด้วยค่ะ koikoichom@gmail.com
 26. อัครพล | 23.01.62
  ไม่ทราบว่าคุณครูที่ขอข้อสอบไป มีใครได้ข้อสอบแล้วบ้างครับ
 27. Supap Rianchan | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : supharp2522@gmail.com
 28. sudrak | 23.01.62
  ขอข้อสอบกลางภาค วิชาสังคม กับประวัติศาสตร์ ป1-ป6หน่อยครับs5415071001119@gmail.com
 29. phimnada | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาพร้อมเฉลยนะคะ phimnada_03@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
 30. tanomwong03@gmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1-2 ชั้น ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลย ขอบคุณครับ
 31. Yuwalit2502@gmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อทดสอบ ทุกชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้ง 2 ภาคเรียนนะ พร้อมกับเฉลย ขอบคุณมากครับ
 32. ออย | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1-2 ชั้น ป.1 ทุกวิชา พร้อมเฉลย ขอบคุณคะ
 33. ครูประสิทธิ์ | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ป.3,4 พร้อมเฉลยครับ boontawee2510.sit@gmail.com
 34. ัyu | 23.01.62
  ขอข้อสอบภาคเรียนที่ 1/62 ชั้น ป.6 ทุกวิชาด้วยค่ะ yuwarat_toy@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 35. thee | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค วิทยาการคำนวณ ป.4 - 6 วิทยาการคำนวณ ม.1- 2 พร้อมเฉลยครับ
 36. patchada Junkamol | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชาพร้อมเฉลยนะคะ่ nong-patchada@outlook.co.th ขอบพระคุณมากค่ะ
 37. natakorn2519@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบภาคเรียนที่ 1/62 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกวิชา ครับ natakorn2519@gmail.com
 38. นางทยิดา | 23.01.62
  ขอข้อสอบภาคเรียนที่ 1/62 ชั้น ป.6 ทุกวิชาด้วยค่ะ Kruthayida@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 39. somsongrodyo@gmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชา ป.4 พร้อมเฉลยค่ะ somsongrodyo@gmail.com
 40. somsongrodyo@gmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชา ป.ภ พร้อมเฉลยค่ะ somsongrodyo@gmail.com
 41. suwit boonloet | 23.01.62
  suwitboon1@gmail.com
 42. suwit boonloet | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นป.4-6 วิชาวิทย์ กับวิชาคณิต
 43. chana | 23.01.62
  ลบกวนขอข้อสอบ ป.1 - ป.6 ปลายภาคเรียนที่ 1 หน่อยครับ ส่งมาทางเมล์นี้ครับ chana.tammakan@gmail.com
 44. koy | 23.01.62
  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ(ไผ่ขาด) รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ช้นป.1-ป.6 พร้อมเฉลยหน่อยค่ะ ส่งมาทางอีเมลล์ nongkoi123.-@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 45. achara_pri@yahoo.com | 23.01.62
  ลบกวนขอข้อสอบ ป.1 - ป.6 ปลายภาคเรียนที่ 1 หน่อยนะค่ะ ส่งมาทางเมล์นี้ค่ะ Khunnu2556@gmail.com ขอบคุณครั้งนะค่ะ
 46. โรงเรียนบ้านสวายสอ | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 พร้อมเฉลย ครับ ส่งมาที่ sawaisoch@gmail.com
 47. นายเพทาย หาญประสพ | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ6 ครับ ส่งมาที่ petai04@hotmail.com
 48. Virat Srimora | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป1-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยด้วยครับ กรุณาส่งมาที่ Virat250444@gmail.com ขอขอบพระคุณมากครับ Reply
 49. patt2505@hotmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1 และป.2 ทุกวิชาพร้อมเฉลยค่ะ ส่งมาที่ patt2505@hotmail.com ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
 50. นะ | 23.01.62
  ขอควาอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป.6 ทุกวิชาพร้อมเฉลย ส่งมาที่ nachompu@gmail.com
 51. ราตรี | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป1-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ Ratri030406@hotmail.com ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
 52. pacharamon | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ4 ค่ะ pascharamon450@gmail.com
 53. พรสิริ | 23.01.62
  ขอไฟยืขอสอบทุกวิชาป.2หน่อยคะ
 54. nokkontong | 23.01.62
  ทุกป.เลยค่ะ
 55. nokkontong | 23.01.62
  ภาคเรียนที่1/2562ค่ะ
 56. nokkontong | 23.01.62
  ขอรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่1ได้ไหมคะ
 57. VANIDA1906@gmail.com | 23.01.62
  ขอรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป1-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ VANIDA1906@gmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
 58. kroophen | 23.01.62
  ขอบคุณค่ะ
 59. kroophen | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1ชั้นป.3ทุกวิชาค่ะ ส่งที่อีเมล chanphen.tg61@gmail.com
 60. chusri | 23.01.62
  ขอรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป1-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ chusri03@windowslive.com ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
 61. Noosiri_rrr@windowslive.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.ุ6
 62. โอ๋ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป4 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ค่ะ
 63. minnie | 23.01.62
  ขอรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป1-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ j_junjira1992@hotmail.com ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
 64. Arisa_New | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 1/2562 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : khununn1994@gmail.com
 65. Arisa_New | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 1/2562 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : khununn1994@gmail.com
 66. ครูแอน | 23.01.62
  ขอรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป1-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ annejr72@gmail.com ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
 67. kroosor | 23.01.62
  ข้อสบทุวิชาครับ(ป.5)
 68. Suthonsuwanla | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑และ๒ชั้นป.๒ ด้วยครับขอบคุณครับทางเมลนี้ครับ
  • Suthonsuwanla | 23.01.62
   ส่งsuthonsuwanla2561@gmail.com
 69. Mrs .Boonruang Jumpajoom | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 /2562 ทุกรายวิชา ป. 5 และ ป.6 ส่งทางเมล ค่ะ mapring58@gmail.com ขอบคุณ ค่ะ
 70. Jumwarunee2518@gmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชา ป.6 พร้อมเฉลยค่ะ jumwarunee2518@gmail.com
 71. วาส | 23.01.62
  ขอข้อสอบทุกวิชา ชั้น ป๔ ป๕ ค่ะ ส่งทางเมลค่ะขอบคุณค่ะ wasana01259@gmail.com
 72. Jumwarunee2518@gmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชา พร้อมเฉลยค่ะ jumwarunee2518@gmail.com
 73. Phensri Pharthumrung | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่งทางอีเมล Phensri06@hotmail.com
 74. Phensri Pharthumrung | 23.01.62
  ข้อสอบทุกวิชาคะ
 75. ทิพย์ | 23.01.62
  ทุกวิชาค่ะ
 76. ทิพย์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบภาคเรียนที่1 ป.5-6 ด้วยค่ะ
 77. khemtis naksawat | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ชั้น ป. 6 ทุกกลุ่มสาระ pugony_2522@hotmail.com ขอบพระคุณค่่ะ
 78. wipapa | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของชั้นประถม 1 - 6 หน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  • wipapa | 23.01.62
   ส่งทาง อีเมล์ Wipapa50@hotmail.com
 79. แดง | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคด้วยค่ะ
 80. นางสาว | 23.01.62
  ขอความอุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้น ป.2 ทุกวิชา ค่ะ f_filmmii-28@hotmail.com
 81. มันทนา | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นป. 2 ทุกวิชา ค่ะ manthanakaew@gmail.com
 82. ศรี | 23.01.62
  ขอข้อสอบวิชาสังคมป. 3 ภาคเรียนที่ 1 ค่ะ
 83. บิ๊กบ๋อม | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคทุกวิชาของชั้นป.4-6ค่ะ ขอบคุณค่ะ e-mail netwongtanakon@hotmail.com
 84. botunsaha08@gmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นป4-6 ทุกวิชาค่ะ
 85. ยุ้ย | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้นประถมศึกษาปีที่1- 3 ทุกวิชา พร้อมเฉลย ขอบคุณคะ E-Mail : thudsawanss21@gmail.com
 86. พงษภัทร | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบสุขศึกษา ชั้น ป.4-6 ด้วยครับ
  • พงษภัทร | 23.01.62
   pongsapat_1559@hotmail.com
 87. ืnao-inn | 23.01.62
  ขอควาอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป.5 ทุกรายวิชา กรุณาส่ง nao.y@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
 88. Mrs. Pinkaew wangkhahat | 23.01.62
  ขอควาอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป.6 ทุกวิชาพร้อมเฉลย กรุณาส่ง wangpinkaew@gmail.com ขอบพระคุณค่ะ
 89. narumon | 23.01.62
  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการขอรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป.6 ทุกวิชาน่ะค่ะ พร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ narumon_goy@hotmail.com ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
 90. จิราพรรณ | 23.01.62
  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการขอรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป1-6 ทุกวิชาน่ะค่ะ พร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ jirapan.bur@gmail.com ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
 91. นาง | 23.01.62
  สวัสดีคะ..รบกวนขอข้อสอบป.3ปลายภาค/2562 ทุกวิชาพร้อมเฉลยส่งมาที่ytans9559@yahoo.com คะ..ขอบคุณคะ
 92. ปอง | 23.01.62
  สวัสดีค่ะ รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคที่ 1/2562 ป.1-6 ทุกวิชาพร้อมเฉลยด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ chanapa872525@gmail.com ขอขอบคุณมากๆค่ะ
 93. โรงเรียนบ้านจุการ | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.5-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ jukran05@gmail.com ขอบคุณครับ
 94. Supannee Seenak | 23.01.62
  ขอข้อสอบกลางปีป.6หน่อยค่ะส่งsupannee_seen@hotmail.com
 95. T.Aum | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคป.4-5ค่ะ ส่งทางอีเมล์ patcharaporn165@gmail.com
 96. lilnoob | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ป.5 หนอ่ยครับ ส่งมาที่ gtotuta@gmail.com
 97. montainteawteaw@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ปี2562 ชั้นป4และ5 ค่ะ
 98. montainteawteaw@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ปี2562 ชั้นป4และ5 ค่ะ
 99. chat | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.5-6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ kruchat.mo2@gmail.com ขอบคุณครับ
 100. noy | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นป.1 ทุกวิชาค่ะ
 101. Ao supawan | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบ ป.6 ถาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชา fuangfoo.ao.14@gmail.com
 102. ratreesri9@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบภาคเรียนที่ 1 ด้วยต่ะ
 103. วััลย์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบป.3 ปลายภาคทั้ง 2 ภาคเรียนด้วยคะ
 104. chalemboon patang | 23.01.62
  ขอความอุนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ป2 ทุกวิชา คับ
 105. ์ืนางนงลักษณ์ สอนคุ้ม | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกวิชา ชั้น ป.4 ค่ะ.
 106. tham | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบทุกวิชา ชั้นป. 6 ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
 107. สำเนียง | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชา ขอบคุณคะ E-Mail : somniangkp@gmail.com
 108. kruum6929@hotmail.com | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้นประ่ถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชา ขอบคุณค่า
 109. Julaluk | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคทุกวิชาของชั้นป.2ค่ะ ขอบคุณค่ะ e-mail : julaluk1803@hotmail.com
 110. นางนิตยา | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ทุกวิชาของ ชั้น ป.1 ด้วยค่ะ
 111. wongsak2279@gmail.com | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ทุกวิชาของทุกชั้นด้วยค่ะ
 112. นาง | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ทุกวิชาของชั้นป.5-ป.6 คะ มาที่ e-mail yimsawasdiliwan@gmail.com
 113. manoiy7110@gmail.com | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคทุกวิชาของชั้นป.2 ครับ ครับ มาที่ e-mail manoiy7110@gmail.com
 114. Rujira | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคทุกวิชาของชั้นป.2ค่ะ ขอบคุณค่ะ rujirachuasaard@gmail.com
 115. ครูเย้า | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบทุกวิชาของชั้นป.2หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ. hathairat7362@gmail.com
 116. namfon srihanat | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2562 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : namfonsrihanat@hotmail.com
  • namfon srihanat | 23.01.62
   ชั้น ป.1-6 ทุกวิชานะค่ะ ขอบคุณค่ะ
 117. วาวา | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ wathineesuwanyana@gmail.com
  • วาวา | 23.01.62
   ชั้น ป. 3 นะคะ ขอบคุณค่ะ
 118. Jazzy | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2562 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : krissaya.jaz@gmail.com
 119. Jazzy | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2562 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : krissaya.jaz@gmail.com
 120. วัน | 23.01.62
  มีข้อสอบป.2ไหมคะส่งให้หน่อยคะ
 121. Dounglada | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2562 ด้วยค่ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : dounglada74@gmail.com
 122. นาง | 23.01.62
  มี​ข้อ​สอบม.3ไหมครับ​ส่งมาให้หน่อย​ครับ
 123. anansam844@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 124. anansam844@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 125. อาภากร | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้น ป.3 ส่งมาที่ samyeak2016@gmail.com หน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
 126. บุญเลิศ | 23.01.62
  ครับ ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบทุกวิชา ชั้นป. 6 ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
 127. ครุปู | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2562 ด้วยค่ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ5 ทุกรายวิชาค่ะ ขอบคุณอย่างสูงค่ะ e-mail : anuthida.5944@gmail.com
 128. ธีรศักดิ์ | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบทุกวิชา ชั้นป. 6 ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
  • ธีรศักดิ์ | 23.01.62
   ส่งที่ teerasakpruksa@yahoo.com
 129. benjamas Abladda | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบป.3 ภาคเรียนที่ ๅ//2562ทุกวิชา ค่ะ nicnak_66@hotmail.com ขอบพระคุณค่ะ
 130. kroo kukkik | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้น ป.4 ส่งมาที่ pawinee09092538@gmail.com
 131. NUTTY | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชาชั้นป.1-6ด้วนค่ะ Nut_conner@hotmail.co.th ครูวิชาการ ขอ บคุณมากค่ะ
 132. ืnan | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้น ป.1-ุุ6 ส่งมาที่ rutchanee1nan@gmaill.com หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
 133. นางสาว | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้น ป.1-ุุ6 ส่งมาที่ koonkrunutnut30@gmaill.com หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
 134. sirikat | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2561 ของชั้น ป.1-ุุ6 ส่งมาที่email:sirikat2548@gmaill.com หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
 135. sirikat | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ป.1-ุุ6 ส่งมาที่email:sirikat2548@gmaill.com ฟน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
 136. จันทิภา | 23.01.62
  รบกวนข้อแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของชั้นป.1 ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
 137. tham | 23.01.62
  มีข้อสอบ ป 6ไหมครับ
 138. 824511 | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ
  • 824511 | 23.01.62
   ส่งมา ที่ Krupe33@hotmail.com คะ ขอบคุณมาก ๆ คะ
 139. ครูรุจี | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบ ทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ปๅ และ ป2 ค่ะ ส่งมาที่rugee01@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 140. tanaboon_ss | 23.01.62
  ขอข้อสอบทุกรายวิชาทุกชั้นเรียนหน่อยครับ ส่งมาที่ tanaboon_ss@hotmail.com ขอบคุณครับ
 141. นาย | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ส่งมาที่ fooktanakanpilab@gmail.com ขอบคุณครับ
 142. phattarin28 | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่งมาที่ phattarin28@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 143. Supassara | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ส่งมาที่ supassara05@gmail.com ขอขอบคุณค่ะ
 144. รัชนีย์ | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งมาที่ syratchanee@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 145. นางสุวรรณ์ ข่ายม่าน | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ส่งมาที่ suvan6595@gmail.com ขอขอบคุณคะ
 146. samer phongtawer | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ส่งมาที่ samers1186@gmail.com ขอบคุณ
 147. samer phongtawer | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ส่งมาที่ samers1186@gmail.com ขอบคุณคะ
 148. 00daw | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ทุกรายวิชา ของชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ส่งมาที่ daw_0421@hotmail.com ขอบคุณคะ
 149. utai | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ิิ utai2510@gmail.com ขอบคุณครับ
 150. jatucarm1122 | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ิิ intelcore21989s@gmail.com ขอบคุณครับ
 151. นางสาว | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ6 ค่ะ earn.chaiyaket@gmail.com
 152. Nonsumran | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ิิ nonsumran.s@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 153. นางเกาเซียะ กะด๊ะ | 23.01.62
  ขอข้อสอบป.6 ทุกวิชา ขอบคุณคะ omar-2548@hotmail.com
 154. tawanph@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ิิ tawanph@hotmail.com ขอบคุณครับ
 155. พจนา | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคของป5 ป.6 ค่ะ
  • พจนา | 23.01.62
   wichayapan2524@gmail.com
 156. kusuma401 | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ6 ค่ะ kusuma401@gmail.com
 157. Mrs.Tongpon Phumikal | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Tongp2511@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 158. wisetchai | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ครับ อีเมล์ peuchpm@gmail.com ขอบคุณมากครับ
 159. jureeporn keawpaung | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาค ป.1-6 เทอมที่1มั๊ยคะ รบกวนส่งมาที่ nong_orn8635@hotmail.co.th
 160. meenee | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคที่ 1 มาที่ rusmeenee68@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 161. sorba | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเทอมที่ 1ป.2 ด้วค่ะ sorbarsorya@gmail.com
 162. papapat promrat | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเทอมที่ 1 ด้วยคะ bannongkaiping1@gmail.com
 163. ก้อย | 23.01.62
  รบกวนขอสอบปลายภาค ป.3 คะ
 164. อิ๋ว | 23.01.62
  รบกวนข้อข้อสอบปลายภาคป.2 หน่อยคะ
 165. fon | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ชั้นป.4ทุกรายวิชาหน่อยคะ sopidayada@gmail.com
 166. Nantiya | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 - 6 หน่อยค่ะ nantiyapraew9374@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 167. ning | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1และ2 ของชั้นป.3 ทุกวิชาหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณคะ Pdangdet@gmail.com
 168. seree lertrit | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.5 หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ Mail : t252_suchitra@hotmail.com
 169. karn | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของชั้นป.3 และป.4 ทุกวิชาหน่อยครับ ขอบคุณครับ farado1619@gmail.com
 170. seree lertrit | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.6หน่อยครับ seree2500@gmail.com ขอบพระคุณมากๆครับ
 171. Hum | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคชั้นป.5และป.6หน่อยครับ ขอบคุณครับ (kunhum.2514@gmail.com
 172. นางสาว | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ป.1 - ป.6 คะ อีเมลล์ Satornerbkingjomjame@gmail.com
 173. prasat chaipayoun | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบปลายภาค1/62 ป.1-2 ทุกกลุ่มสาระครับ
 174. Lapatsakorn | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นม.1-3 วิชาภาษาอังกฤษ สังคม ดนตรี lapat14.lw@gmail.com ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
 175. manee.rean@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค
 176. manee.rean@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค
 177. lust | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นป.5 ป.6 ทุกวิชาคับขอความกรุณาส่งมาที่ kailuat1@outlook.com กราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงคับ
 178. n002320n312059@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคที่1ป.5 ค่ะ
 179. กาญจนาพร สิรัมย์ | 23.01.62
  รบกวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นป.5 ทุกวิชาค่ะขอความกรุณาส่งมาที่ Kanchanaporn.sr@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 180. นาง | 23.01.62
  นางละมุน รบกวนขอข้อสอบชั้นป.2ทุกวิชาด้วยค่ะส่งมาที่lamoon412@gmail.com
 181. นาง | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบ ชั้นป.2ทุกวิชาด้วยค่ะส่งมาที่ lamoom412@gmail.com
 182. นายสมชาย | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบ ชั้น ป.3-4 ทุกวิชาด้วยครับ ส่งมาที่ Songhong34010180@gmail.com
 183. Nudee | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบ ชั้น ป.4- 6 ทุกวิชาคะ ขอบคุณคะ ส่งมาที่ jeekhampila@gmail.com
 184. Veerapat | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งมาที่ิิ peterere_ere@hotmail.com
 185. vipaluk chumdee | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ิิ vipaluk1234@hotmail.com
 186. jira | 23.01.62
  รบกวนข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ไหมคะ positive_2112@hotmail.com
 187. watana21_@hotmail.co.th | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ทุกชั้นเรียน ส่งมาที่ watana_21@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ
 188. nan | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ทุกชั้นเรียน ส่งมาที่ sb2.nongkrok@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 189. นายนพดน ตากิ่มนอก | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ทุกชั้นเรียน ส่งมาที่ nuntapart@hotmail.com ขอบคุณครับ
 190. Ja Christian | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคทุกวิชาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่งมาที่ jaworachitmanawong@gmail.com ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 191. แนน | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ิิ ิbangon8384@gmailcom ขอบคุณค่ะ
 192. patchadaporn jendee | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ jendee2536@gmai.com ขอบคุณค่ะ
 193. แนน | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ชั้น ป1-6 ส่งมาที่ titikoon@hotmail.co.th
  • แนน | 23.01.62
   ทุกวิชาค่ะ
 194. Supannee Boontavee | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ชั้น ป1-6 และ ม1- ม.3 ทุกวิชาด้วยค่ะ ส่งมาท่ี kru_n@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 195. วิลาสินี | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ babybby.1988@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 196. porntip singwong | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.2 ทุกวิชา ส่งมาที่ porntipsingwong@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 197. lookpla | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ pla_30884@hotmail.com
 198. thida_2550@hotmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ thida_2550@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 199. ทักษิณ ศรีลาเคน | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคให้ไหมครับ
 200. Natchapon | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบทุกวิชา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ส่งมาที่ scottguitarlesson@gmail.com ขอบคุนครับ
 201. sangad narast | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2562ทุกวิชา ป1,2,3,4,5, sangad16@hotmail.com ครับ ขอบคุณครับ
 202. กุสุมา หงษ์บินมา | 23.01.62
  ขอข้อสอบภาคเรียนที่1 /2562 ทุกวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,2 (สอนควบชั้นค่ะ) ส่ง kusuma.2510@gmail.com ขอบคุณมากๆค่ะ
 203. tualek | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-6 พร้อมเฉลย กรุณาส่งมาที่ chamai_tualek@hotmail.co.th ขอบคุณคะ
 204. witchuree | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.2 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ witchureepegkasam@gmail.com ขอบคุณคะ
 205. witchuree | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.2 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ witchureepegkasam@gmail.com ขอบคุณคะ
 206. กาน | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียน ที่1/62 ป.1 ถึง ป.6 ด้วยครับ รบกวนส่งมาที่ karn-ks1@hotmail.c0m ขอบคุณเป็นอย่างมาก
 207. Fuengpha | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1 - ป. 6 ทุกวิชาด้วยคะ กรุณาส่งมาที่ Fuengpha24@hotmail.com
 208. Fuengpha | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1 - ป. 6 ทุกวิชาด้วยคะ
 209. jatupon.t03@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบป.1ปลายภาคเรียนที่1ทุกวิชาครับ
 210. prapian mualmontri | 23.01.62
  กรุณาส่งมาที่ prapian4m@gmail.com
 211. prapian mualmontri | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป 5 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 212. ปฏิมากร สอนชะเดช | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นป.4-6 ทุกวิชาค่ะ กรุณาส่งมาที่ paimkorn18387@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 213. Phanat | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นป.5-6 ทุกวิชาค่ะ กรุณาส่งมาที่ Phanatsasieta@gmail.co.th ขอบคุณค่ะ
 214. hanayonhwa | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นป.5-6 ทุกวิชาค่ะ กรุณาส่งมาที่ mihojang_kiredesune@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ
 215. Porfang48 | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาไทย ป.5-6 ด้วยค่ะ เพราะเรียนใช้แผนการสอนกับ DLTV มาตั้งแต่ต้นเทอมค่ะ porfang48@gmail.com
 216. mew | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบ ปลายภาค ป 3-4 นะคะkrumew040933@gmail.com
 217. aom | 23.01.62
  รงเรียนบ้านแม่แฝก รบกวนขอข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นป.1-6 ทุกวิชาค่ะ กรุณาส่งมาที่ babycare_3@hotmail.co.th ขอบคุณค่ะ
 218. เกษศิรินทร์ | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นป.5 ทุกรายวิชาค่ะ
 219. maseetoh | 23.01.62
  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา รบกวนขอข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย ภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นป.1-6 ทุกวิชาค่ะ กรุณาส่งมาที่ sheisroh55@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 220. Pranee​ Daungthip | 23.01.62
  โรงเรียนบ้านน้ำร้อนรบกวนขอข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลยภาคเรียนที่1/2562​ ชั้นป4​ ป5​ ป6​ ทุกวิชาค่ะส่งมาที่ Phonrh476@gmail.com
 221. aimorn | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ aimorn.tui@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 222. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ Thungnuyschool@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 223. Kroo-aumaim | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ aumaim.siraprapa@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 224. นาง | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห็ข้อสอบทุกวิชาพร้อมเฉลยปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนะคะ chayapa1@hotmail.com
 225. s.bannok03@hotmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค 1/62 ป.2 ไทย คณิต อังกฤษ วิทย์ หน่อยค่ะ
 226. jaktri2536@gmail.com | 23.01.62
  สามารถดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคได้ที่ไหนครับ
 227. นาย | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา มีหรือไม่ครับ กรุณาส่งมาที่ gun.lookkai@gmail.com ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
 228. ศรี | 23.01.62
  ออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกสาระพร้อมเฉลย ด้วยนะคะ ส่งที่ pongsri551@mail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
 229. benjamasn57@email.nu.ac.th | 23.01.62
  ขอความอนุเคราะห์ข้อสบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกกลุ่มสาระวืชาพร้อมเฉลย กรุณาส่งมาที่ benjamasn57@email.nu.ac.th ขอบคุณค่ะ
 230. ครูลูกเกด | 23.01.62
  ขออนุเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสาระพร้อมเฉลย ด้วยนะคะ ส่งมาที่ folkfarm_club@hotmail.com ขอบคุรมากค่ะ
 231. knp.wantana@hotmail.com | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1-ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ knp.wantana@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 232. Arpin.pa@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระด้วยค่ะ ส่งมาที่ Arpin.pa@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 233. Mr.Somchai | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลย กรุณาส่งมาที่ bp6134@gmail.com ขอบคุณครับ
 234. montra674@gmail.com | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.4-ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ montra674@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 235. wsuebsan | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.3 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ wsuebsan@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 236. pongarun | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ pongarun1981@gmail.com ขอบคุณครับ
 237. KRUYA | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป.1-ป.3 มาที่ kunya_23@hotmail.com ขอบคุณนะคะ
 238. ch.wongpo@gmail.com | 23.01.62
  สามารถดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคได้ที่ไหนครับ
 239. siranan | 23.01.62
  สามารถดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคได้ที่ไหนคะ
 240. Nongnapat Lorach | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชาคะ กรุณาส่งมาที่ chaiya929@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 241. Ratchadaphon | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป.1 - ป.6 ทุกวิชา พร้อมเฉลยทุกวิชาคะ กรุณาส่งมาที่ chuoiat.biw@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 242. kik | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.1 ภาษาอังกฤษกับวิทยาการคำนวณ ให้ด่วยนะค่ะ กรุณาส่งมาที่ orasanakchaiya@gmail.com ขอบคุณมากค่ะ
 243. มีณา | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป.3 ทุกวิชาค่ะ กรุณาส่งมาที่ m.kumara@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 244. rujiraathan | 23.01.62
  ขอสอบสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลยทุกวิชาคะ rujira-10@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 245. Pimpim | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค 1/2562 ของชั้น ป.2 ทุกวิชาด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ kanitha2532@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 246. ระ | 23.01.62
  ขอความกรุณาส่งข่อสอบปลายภาค ป.1 และ ป.2ทุกวิชาด้วยครับ ขอบคุณครับ
 247. Suriyachaipan@hotmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ชั้น ป.๔ ทุกกลุ่มสาระด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่Suriyachaipan@hotmail.comขอบพระคุณค่ะ
 248. รัส | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ชั้น ป.๔ ทุกกลุ่มสาระด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ Darusent@gmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
 249. metheepong | 23.01.62
  iรบกวนขอข้อสอบปลายภาค ชั้น ป. 4 5 6 ทุกกลุ่มสาระ ด้วยครับ metheepong2010@hotmail.com ขอบพระคุณครับ
 250. chanya | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1และป.2 ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่chanyakid2504@gmail.comขอขอบคุณมากคะ
 251. ศรลักษณ์ โกนขุนทศ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระด้วยครับ กรุณาส่งมาที่ mmmooosss25377@hotmail.com ขอขอบคุณล้วงหน้าครับ
 252. นายสุมิตร บุญยง | 23.01.62
  ถ้ามีขอมาเป็นแนวทางให้กับครูที่ไม่จบเอกอังกฤษด้วยครับที่ sumit6_by@hotmail.co.th จักขอบคุณมากครับ
 253. นายสุมิตร บุญยง | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษป.4 .5.6ไหมครับ
 254. ชนัฐภรณ์ กลิ่นหอม | 23.01.62
  ขอความกรุณาข้อสอบค่ะ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.6 ทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ kkidkid999@Gmail.com ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
 255. Patthama | 23.01.62
  ข้อสอบ ป.2 ทุกวิชา ปีการศึกษา 1/2562 Patthama30.pat@gmail.com
 256. kruso | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.6 ทุกวิชา กรุณาส่งมามรา kruso2504@gmail.com
 257. chuntaneeya1234@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบภายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ e-mail chuntaneeya1234@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
 258. นางจิตดาพร พันธุ์ไชย | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.3 มั๊ยคะ
  • นางจิตดาพร พันธุ์ไชย | 23.01.62
   ดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
 259. อุี | 23.01.62
  ดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ที่ไหนคะ
 260. นาง | 23.01.62
  สายรุ้ง คชเสน ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2562 ป.1 ทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ sairung19611961@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 261. peepach | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2562 ป.ุ1 และ ป2 ทุกวิชา กรุณาส่งมาที่ peepach5189@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 262. peepach | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคให้ไหมครับ
 263. Duang | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2562 ป.ุ4 ทุกวิชา ส่งที่ duangsuratad@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 264. kannitada | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2562 ป.ุ4 ทุกวิชา ส่งที่ moonlithaze_k@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 265. พัชรพงศ์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2562 ป.ุ6 ทุกวิชา ส่งที่ eight_june@hotmail.com ครับ
 266. nonglak0044@gmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้น ป.3 และชั้น ป. 4 ทุกวิชา ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ nonglak0044@gmail.com
 267. วิทย์ | 23.01.62
  นันทวิทย์ อินอ่อน 23.09.62 ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ป.5-6 ทุกสาระครับ ส่งมาที่ nanthawit0235@gmail.com
 268. ปาณิตา | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป 2 ทุกสาระคะ ส่งมาท่ี nucatdee@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 269. ponpon | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป 1- 6 ทุกสาระคะ ส่งมาท่ี pondon2010@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 270. ชลอ สัจจา | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป.1-3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
 271. ระเบียบ โคตรจันทึก | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 วิชาภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
 272. nitasana | 23.01.62
  ภาษาไทยใช้หนังสืออะไรเรียน ขอข้อสอบปลายภาคด้วยคะ
 273. Nattaporn Loeknut | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบป.4 ทุกวิชาครับ ส่งมาที่ taepamza123@hotmail.com ขอบคุณครับ
 274. metawadee | 23.01.62
  ดาวน์โหลดข้อสอบปลายภาคได้ที่ไหนคะ
 275. patthana | 23.01.62
  ขอความกรุณาข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ทุกวิชาชั้น ป.2และ ป.3 ด้วยค่ะ เพราะสอนคนเดียว 2 ชั้น ขอบคุณค่ะ Patthana.sri @gmail.com
 276. Decha | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป 5- 6 ทุกสาระคะ ขอบคุณครับ upachaide@gmail.com
 277. Kru.urirat | 23.01.62
  รบกวนข้อสอบ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ทุกกลุ่มสาระคะ ขอบคุณ nonsila.school.18@gmail.com
 278. bow | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1/2562 ป 5- 6 ทุกสาระคะ ขอบคุณคะ
 279. boonpatum-k@hotmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของชั้น ป.6 ทุกสาระวิชาค่ะ
 280. Thanit Kitphisitpreecha | 23.01.62
  ขอข้อสอบภายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ทุกชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระด้วยค่ะ กรุณาส่งมาที่ e-mail thanitpreecha@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ
 281. Jittima | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคที่ 1/2562 ทุกชั้นเรียนค่ะ ทุกกลุ่มสาระค่ะ ส่งมาที่เมล์ Jittima.nam1988@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 282. Metaporn | 23.01.62
  มีข้อสอบวัดผลปลายภาคไหมคะ
 283. นางสาว | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคที่ 1/2562 ทุกชั้นเรียนค่ะ ทุกกลุ่มสาระค่ะ ส่งมาที่เมล์ Apinya2527pin@gmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 284. Jiratchaya Wongprasert | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 ชั้นป.1 ทุกกลุ่มสาระด้วยคะ ส่งมาที่onn.md2561@gmail.com
 285. Jiratchaya Wongprasert | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 ชั้นป.1 ทุกกลุ่มสาระด้วยคะ ส่งมาที่onn.md2561@gmail.com -v[86I8jt
 286. นางสมใจ รัตนวัน | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562 ชั้นป.5 ทุกกลุ่มสาระด้วยคะ
 287. my | 23.01.62
  รบกวรช่วยส่งข้อสอบปลายภารเรียนที่ 1ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 3ด้วยค่ะ ทุกกลุ่มสาระ ที่ thanaporn.7400@gmail.com
 288. air | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบภาษาไทย ป.2ด้วยคะ
 289. Jeab | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ของชั้น ป.3 ป.4 ป.5 ทุกกลุ่มสาระค่ะ Namdee1985@windowslive.com ขอขอบคุณมากค่ะ
 290. Thitirat Uthairat | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ของชั้น ป.3 ทุกกลุ่มสาระค่ะ T.uth@hotmail.com ขอขอบคุณมากค่ะ
 291. wani | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของชั้น ป.6 ทุกสาระวิชาค่ะ wani.yinglek0125@gmail.com ขอขอบคุณค่ะ
 292. นาง | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคทุกวิชา ชั้นป.6 และข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1-3 ค่ะ
 293. วิชัย | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคทุกวิชาชั้นป.3wichai3299 @gmail.com
 294. wareeya | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคทุกวิชา ป.5 wareeya_hcg@hotmail.com
 295. ploy | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสสอบปลายภาคทุกวิชา ป.5 pornpimol35kongsue@gmail.com
 296. chan | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของชั้น ป.6 ทุกสาระค่ะ rachan2530@hotmail.co.th ขอขอบพระคุณมากๆ ครับ
 297. เพ็ญ | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของชั้น ป.2 ทุกสาระค่ะ pen2504@hotmail.com ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
 298. นายมาหะมะสุกรี ดอกอ | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ของชั้น ป.4 - ป.6 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ครับ suker.krums@gmail.com
 299. seksun | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ของชั้น ป.4 - ป.6 กลุ่มสาระ สุขศึกษา และการงานอาชีพครับ seksun_lumkum@hotmail.com
 300. นางสาวอารี | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ของชั้น ป.๒ - ป.๓ ทุกกลุ่มสาระ ด้วยนะคะ ส่งมาท่ี aree.top18@gmail.com
 301. Tongpian | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ของชั้น ป. ๕ - ป.๖ ทุกกลุ่มสาระ ด้วยนะคะ ส่งมาที่ tp_kokerd@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
 302. Irada | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ทุกชั้นเรียน ป.๑ - ป.๖ ด้วยนะคะ ส่งมาที่ ice.ice051037@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 303. sompou | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่๑ ชั้น ป.๓ ด้วยนะครับ ส่งมาที่mr.adiwat@gmail.com ขอบคุณครับ
 304. Janejiraporn | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลาย​ทุกวิชาของชั้นป.2ทางเมลให้ด้วยนะคะถ้ามี​ chaichana.new@gmail.com​
 305. นางสาว | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคทุกวิชาไหมค่ะ
 306. sommart.hach@gmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1 และ ป.2 ส่งมาที่ sommart.hach@gmail.com ขอบคุณนะคะ (ขอโทษคุณNualjan Suiyaphan ด้วยนะคะ ส่งผิดค่ะ)
 307. Nualjan Suiyaphan | 23.01.62
  รบกวน ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นเรียน ป.4 ด้วยน่ะคะ ขอบคุณค่ะ ส่งมาที่ oiy.soda@gmail.com
  • sommart.hach@gmail.com | 23.01.62
   รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1 และ ป.2 ส่งมาที่ sommart.hach@gmail.com ขอบคุณนะคะ
 308. bambiwbow | 23.01.62
  รบกวน ขอข้ือสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกชั้นเรียน ป.1-ป.6 ด้วยน่ะคะ ขอบคุณค่ะ ส่งมาที่ bambiwbow.3@gmail.com
 309. ปาณิตา | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ทุกรายวิชา ของ ป.2 รบวนด้วยค่ะ
  • ปาณิตา | 23.01.62
   ส่งมาที่ nucatdee@gmail.com
 310. mr.mana lesing | 23.01.62
  ขอข้อสอบป4-6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยครับ ส่งมาที่ lesing2513@gmail.com ครับ
 311. Harisah | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นป.3 และ ป.4 ค่ะ เมล sah1616@hotmail.com
 312. chanya | 23.01.62
  ขอข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.1-ป.2ส่งมามาmail chanyakid2504@gmail.com
 313. Chalinee Klinjuy | 23.01.62
  ขอข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.1-ป.2 ค่ะ
 314. rattana | 23.01.62
  มีข้สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ไหมคะ ป3 คะ
 315. นางอำภัย | 23.01.62
  ส่งมาที่ tong2504@hotmail.com นะค่ะ
 316. นางอำภัย | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562จะหาได้จากตรงไหนค่ะ
 317. satien | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.5-6 ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ satien64@gmail.comขอบคุณครับ
 318. satien | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ satien64@gmail.comขอบคุณครับ
 319. - | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ chalita2538.20@gmail.comขอบคุณคะ
 320. Anong | 23.01.62
  ขอโทษค่ะ พิมพ์ผิดค่ะ ขออนุญาต ค่ะ
 321. Anong | 23.01.62
  ขออนุญาติ อยากได้ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ anong.sasnam@yahoo.co.th
 322. ก้อย | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระ ส่งมาที่ pboonyuen508@gmail.com. -ขอบคุณค่ะ
 323. สุดาพร ร่วมบุญ | 23.01.62
  ขออนุญาติ อยากได้ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ mail sudaporn5445@gmail.com
 324. totae-lak@hotmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ของภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกกลุ่มสาระ totae-lak@hotmail.com ขอบคุณครับ
 325. trs37@yala1.go.th | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นประถมศึกาาปีที่ 2 ค่ะ ทุกวิชา trs37@yala1.go.th ขอบคุณมากค่ะ
 326. ranit592515@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครับ ทุกกลุ่มสาระฯ ขอบคุณมากครับ ranit592515@gmail.com
 327. - | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ chalita2538.20@gmail.comขอบคุณคะ
 328. สุวิทย์ | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.4 - ป. 6 ทุกวิชาครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ commuter0@gmail.com ขอบคุณครับ
 329. akarat | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.4 - ป. 6 ทุกวิชาครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ akarat.747@gmail.com ขอบพระคุณครับ
 330. mayya | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.1 ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ may.mm127@gmail.com ขอบคุณคะ
 331. monobokung@hotmail.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.4 ทุกวิชา ขอบคุณมากคะ
 332. chai | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ทุกวิชา ของ ป.3 ส่งมาที่ khunpichai-2554@hotmail.com
 333. Chuntong | 23.01.62
  สวัสดีค่ะ รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทุกวิชาชั้นป.3 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ขอบคุณมากค่ะ Chuntong_99@hotmail.com
 334. sommart.hach@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1 และชั้นป.2 ทุกวิชาค่ะ นักเรียนจะได้ทำข้อสอบตรงกับเนื้อหาที่เรียนกับ Dltv ค่ะ ส่งมาทาง อีเมลย์นะคะ ขอบคุณมากค่ะ
 335. สมควร ขวัญรัตน์ | 23.01.62
  ขอข้อทดสอบปลายภาค วิชาประวัติศาสตร์
 336. Chamaiporn | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ทุกวิชา ของ ป.3 และ ป.4 ค่ะ ข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาไทย ป.6 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ Phonsin_may@hotmail.com
 337. Patchama pannil | 23.01.62
  ขอข้อสอบ วิชาสังคม และประวัติศาสตร์ ป4-6 ค่ะ patchama.pick@gmail.com
 338. สุชาดา สุวรรณกรณ์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ชั้น ป.6 ทุกวิชาคะ
  • สุชาดา สุวรรณกรณ์ | 23.01.62
   ส่งมาที่ suchada.suw@utt1.go.th
 339. กรองจิตร์ | 23.01.62
  ขอขอสอบปลายภาค คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-2 และ วิทยาศาสตร์ชั้น ป.2-6 ค่ะ krongjit33@gmail.com
 340. sritaptong2020@gmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคป.1ทุกวิชา ส่งมาท่ี sritaptong2020@gmail.com
 341. wiangping | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายข้อสอบทุกวิชา ป.๔ คะ ส่งมาที่ wk55437@gmail.com
 342. sangwien2505 | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้น ป.2
 343. - | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1 ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ chalita2538.20@gmail.com ขอบคุณคะ
 344. phakhanun_pair@hotmail.com | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.5-ม.3ค่ะ
 345. weerawat | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายข้อสอบทุกวิชา ป.๔ครับ ส่งมาที่weerawat132503@gmail.com
  • weerawat | 23.01.62
   ขอข้อสอบปลายภาค ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562ครับ
 346. ning12345 | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ samaphum1234@gmail.com ขอบคุณคะ
 347. sunantarat@gmail.com | 23.01.62
  ข้อสอบทุกวิชา ป.๔ค่ะ
 348. นางสาว | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.3 ทุกวิชาล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ
 349. โบว์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ทุกวิชา ชั้น ป .5 ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ Daenchai.bo2536@gmail.com
 350. โบว์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ทุกวิชา ของภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ Daenchai.bo2536@gmail.com
 351. บุญรัตน์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค วิทยาศาสตร์ ป. 4 - ม.3 ด้วยค่ะ ส่งมาที่ boonrat2@gmail.com
 352. pijika | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.๑-๖ ทุกกลุ่มสาระวิชาครับ ส่งมาที่ pimsorn111@gmail.com ขอบคุณค่ะ
  • Arpin.pa@gmail.com | 23.01.62
   ขอข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระวิชาด้วยค่ะ ส่งมาที่ Arpin.pa@gmail.com ขอบคุณค่ะ
 353. อน้าต | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.๑-๖ ทุกกลุ่มสาระวิชาครับ ส่งมาที่ : alialsaachez042@gmail.com ครับขอบพระคุณครับ
 354. ครูจิรา | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ค่ะ ทุกกลุ่มสาระนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
 355. nan-27@windowslive.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ปี2562ค่ะ ขอบตุณค่ะ
 356. suwanna_ma@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้น ป.3 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่งมาที่ suwanna_ma@hotmail.com
 357. suwanna_ma@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบทุกวิชา ระดับชั้น ป.3 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ส่งมาที่ suwanna_ma@hotmail.com
 358. pusit_krit@windowslive.com | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.4 และ ป. 5 ทุกวิชาครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ pusit_krit@windowslive.com
 359. นางนิตยา | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ป.6 ทุกวิชาคะ
 360. kruchi | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบชั้น ป.6 ทุกวิชาค่ะ ส่งมาที่ kruchi4506@gmail.com
 361. prasit winya | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งมาที่ prasit6140@gmail.com
 362. AmmAmm | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.5 ทุกวิชาครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่ narawict512@gmail.com
 363. apiwat38 | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.4 ทุกวิชาครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่: apiwatabing@gmail.com
 364. Budsaba | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาค ป.4 ทุกวิชาให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ Busaba.Jomjibee@gmail.com
 365. Nattapon Khetvit | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาค ป.4 ทุกวิชาให้หน่อยครับ nattapon56kh@gmail.com
 366. กนกทิพย์ | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบชั้น ป.5 ทุกวิชาค่ะ ขอบคุณค่ะ vichawadee.school@gmail.com
 367. ภัค | 23.01.62
  ขอสอบชั้นปใ2ทุกวิชาค่ะ Phak01021962@gmail.com
 368. จรูญรัตน์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบวิชาภาษาไทยตั้งแต่ชั้น ป๕ ถึง ม๓ ด้วยค่ะ jarunrat2009@hotmail.com
 369. karn | 23.01.62
  ขอข้อสอบทุกวิชา ระดับชั้น ป.3 และ ป.4 ด้วยครับ ขอบคุณครับ farado1619@gmail.com
 370. fon | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ชั้น ป. 2 ทุกวิชา ขอบคุณค่ะ k.sampaopan@gmail.com
 371. saisin008@yahoo.co.th | 23.01.62
  ขอขอสอบ ปลายภาคเรียนที่1 /62 ดวยค่ะ
  • saisin008@yahoo.co.th | 23.01.62
   ชั้นป.6
 372. jankrajang483@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคชั้น ป.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะ ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ jankrajang483@hotmail.com
 373. ืnanami_9121@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกวิชาค่ะ
 374. waymust | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบปลายภาค ป.4-ป.6 ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
 375. Tin | 23.01.62
  รบกวนขอดูข้อสอบป.1 ทุกกลุ่มสาระ
 376. jutamas | 23.01.62
  รบกวนส่งข้อสอบปลายภาค ป.4-6 ทุกวิชาให้หน่อยค่ะ kood_2508@hotmail.com
 377. สุภาวดี | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาคดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
 378. phattarin28 | 23.01.62
  มีข้อสอบให้ดาวน์โหลดบ้างไหมคะ
 379. นาย | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ป3. ทุกวิชาครับ ขอบคุณครับ
 380. ben | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ทุกสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 คะ ขอบคุณค่ะ bben5868@gmail.com
 381. Lhin | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 ทุกวิชาค่ะ ขอบคุณค่ะ
 382. lee | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบชั้น ป.5 ทุกวิชาค่ะ
 383. tui962@gmail.com | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบป.4 ทุกวิชาคะ มีไหมคะ ขอบคุณคะ
 384. T.Phorn | 23.01.62
  มีข้อสอบให้ไหมคะ
 385. นาง | 23.01.62
  ขอข้อสอบชั้นป.3 ทุกวิชา..ขอบคุณมากคะ
 386. JIB | 23.01.62
  ขอข้อสอบกลางภาคทุกวิชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ภาคเรียนที่1/2562 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 387. Lapatsakorn | 23.01.62
  ขอข้อสอบกลางภาคทุกวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ภาคเรียนที่1/2562 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 388. chutima | 23.01.62
  ขอข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ด้วยค่ะ ขอบคุฯค่ะ
 389. Nippitch | 23.01.62
  มีข้อสอบไหมคะ ข้อสอบกลางภาค 1/2562 ข้อสอบสังคม ม.1-3 ข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.1-3 ข้อสอบเทคโนโลยี ม.1-2 ข้อสอบทัศนศิลป์ ม.3
 390. ปรานี | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคให้ไหมคะ
 391. วิเชียร แก้วโคกสูง | 23.01.62
  มีข้อสอบปลายภาคให้ไหมครับ
 392. Tip | 23.01.62
  ขอข้อสอบกลางภาคเรียนที่1 ทุกวิชาค่ะ ชั้นป.2 tibpayawan@gmail.com. ขอบคุณค่ะ
 393. Wannisa | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสาระ ขอบคุณค่ะ Wannisa6734@gmail.com
 394. นางสาว | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ชั้น ป. 3 ทุกวิชา ขอบพระคุณค่ะ
 395. patthana | 23.01.62
  ขอข้อสอลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 ทุกวิชาด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 396. chalermrat | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ชั้น ป. 3 ทุกวิชา ขอบพระคุณค่ะ cha.jaroen@gmail.com
 397. นางสุภาภรณ์ วราชิต | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชาค่ะ
  • tawatchai.145.1@hotmail.com | 23.01.62
   อาจารย์ครับผมขอข้อสอบปลายปี ป.6 ทุกวิชาครับ โรงเรียนบ้านหนองทอง ขอบคุณครับ
 398. ปาร์ตี้ | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค่ะ
 399. mackey | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาค ป 3 หน่อยครัย
 400. Note | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียน ป.3 หน่อยครับ note_42921@hotmail.com
 401. ครูเล็ก | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 หน่อยครับ
 402. roeng | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียน ป.6 หน่อยครับsumroeng78@gmail.com
 403. จิราพร | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษปีที่ 1 ค่ะ krukai961@gmail.com
 404. จิราพร | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสาระ ค่ะ krukai1961@gmail.com
 405. ชุติมาพร | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ปลายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกกลุ่มสาระ คะ may01alisa@gmail.com
 406. อภิรดี สาบุ่ง | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 คะ apiradee.sk@gmail.com
 407. นางกิตติพร อินทำ | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่2ทุกสาระชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่4 ค่ะ
 408. noi | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายปีค่ะ
 409. KruToomtam | 23.01.62
  ขออนุญาตขอข้อสอบปลายปี ป. 3 ทุกกลั่มสาระด้วยนะครับผม ด่วนที่สุด ครับ akom108.srru@gmail.com
 410. ying | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.6 ทุกรายวิชาด้วยค่ะ boontum.ying@gmail.com
 411. สุนัน | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.4 ทุกกล่มสาระด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 412. โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม (สุขะวรรณะอุปถัมถ์) | 23.01.62
  ช่วยส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1-ป.2 ทุกกลุ่มสาระให้ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ ส่งทางนี้นะคร้า Phatchaarapha160936@gmail.com
 413. Sompong.ludnok@gmail.com | 23.01.62
  ช่วยส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1-ป.2 ทุกกลุ่มสาระให้ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ
  • Sompong.ludnok@gmail.com | 23.01.62
   sompong.ludnok@gmail.com
 414. Supap wongpinta | 23.01.62
  ช่วยส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกกลุ่มสาระให้ด้วย ขอบคุณค่ะ
 415. Pramot | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค เทอม2 ชั้น ป.2 ทุกวิชาครับ ขอบคุณครับ
 416. jinda1234 | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 นะคะทุกวิชานะคะ และขอรายชื่อหนังสือที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อจะได้ตรงกัน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ janp6953@hotmail.com
 417. Ruchcha | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 นะคะทุกวิชานะคะ และขอรายชื่อหนังสือที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 เพื่อนำมาประกอบการเรียน ในปีการศึกษา 2562 ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 418. tah_wat@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกรายวิชาครับ ขอบคุณครับ
 419. นางสุระเพ็ญ เชิ้อเมืองพานกุล | 23.01.62
  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ
 420. นางสุระเพ็ญ เชิ้อเมืองพานกุล | 23.01.62
  ขอบคุณค่ะ
 421. นางสุระเพ็ญ เชิ้อเมืองพานกุล | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 ทุกวิชาค่ะ
 422. Suwannee | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค เทอม2 ชั้น ป.2 ทุกวิชาค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Suwannee | 23.01.62
   Suwannee_vongsa@hotmail.com
 423. maxbanjob | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ป.4 ป.5 ป.6 ทุกวิชาครับ
 424. อิศร ศิรินัย | 23.01.62
  ข้อสอบป.3ป.4 สอนสองชั้นครับ
  • อิศร ศิรินัย | 23.01.62
   id2503@hotmail.com
 425. Kanittha | 23.01.62
  รบกวนขอข้อสอบปลายภาค ป.4 ทุกวิชาค่ะ
 426. ขนิษฐา | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบป.4 ทุกวิชาคะ มีไหมคะ ขอบคุณคะ
 427. รัตติกรณ์ | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ป.1 ทุกวิชา ขอบคุณค่ะ
 428. chatchaya | 23.01.62
  อยากได้ข้อสอบ ปลายภาค ป.2 และ ป.3 ทุกวิชาเลยค่ะ
 429. chulee | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ป.5 ทุกวิชา ขอบคุณค่ะ
 430. Ao supawan | 23.01.62
  ขอขอสอบปลายภาค ป.3 ทุกรายวิชา ขอบคุฯค่ะ
  • Ao supawan | 23.01.62
   fuangfoo.ao.14@gmail.com
 431. aom2125@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกวิชาค่ะ
 432. napaporn | 23.01.62
  ขอข้สอบปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1-2 ทุกรายวิชาด้วยคะ
 433. ampun wongpipun | 23.01.62
  ขอข้สอบปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ค่ะ
 434. kunlaya1983@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้สอบปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกวิชาค่ะ
 435. prapasri_@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้สอบปลายภาคเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกวิชาค่ะ
 436. chuntaneeya1234@gmail.com | 23.01.62
  ขอไฟลข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 ของ ป.1,2,3 ทุกวิชาค่ะ
 437. pinyada_kku_sc_math@hotmail.co.th | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาคป.5-6 โหลดได้จากไหนคะ รบกวนขอค่ะ
 438. aomjira | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบปลายภาค ป.1-2ทุกวิชา ค่ะ ขอบคุณต่ะ
 439. panarat601@gmail.com | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบปลายภาคชั้นป.1-3;วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
 440. Dang | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบ ป. 2 ค่ะ ขอยคุณค่ะ
 441. wasin | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชาของ ป.2 ขอบคุณครับ
 442. yatima | 23.01.62
  ขอไฟลข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 ของ ป.1ทุกวิชาค่ะ
 443. keawnulsi@yahoo.com | 23.01.62
  ขอไฟลข้อสอบปลายภาคเรียนที่2 ของ ป.1,2,3 ทุกวิชาค่ะ
 444. tkkaioo@gmail.com | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ทุกวิชาของ ป.2 ขอบคุณค่ะ
 445. วัชรินทร์ เทพคำปลิว | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบกลางของปลายภาคเทอม 2 ทุกวิชา ของ ป.2 หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 446. pusit_krit@windowslive.com | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบปลายภาค ป.2 เทอม 2 ทุกวิชาหน่อยค่ะ ขอบคุณครับ
 447. miss | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบปลายภาค ป.2 เทอม 2 ทุกวิชาหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 448. วันทนา มีเชาวน์ | 23.01.62
  ข้อสอบปลายภาค คณิต ป 2 มีให้มั้ยค่ะ
 449. siriporn | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบกลางของปลายภาคเทอม 2 ทุกวิชา ของ ป.5 หน่อยคะ ขอบคุณคะ
 450. ยูริ | 23.01.62
  ขอข้อสอบ ป3 ทุกวิชาเลยครับ
 451. maman09932@hotmail.com | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายปีภาษาอังกฤษป.๓ ด้วยค่ะ
 452. kruoracha | 23.01.62
  ขอไฟล์ข้อสอบกลางของปลายภาคเทอม 2 ทุกวิชา ของ ป.2 หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 453. Yupawan | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ด้วยค่ะ
 454. สุกัลยา | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ชั้น ป.1 ด้วยคะ
  • ปุ้ม | 23.01.62
   ขอข้อสอบปลายภาคชั้นป 1ค่ะ
 455. แพง | 23.01.62
  ขอข้อสอบป.2ค่ะ
 456. took | 23.01.62
  ขอข้อสอบปลายภาค ป.1-ป.6 ด้วยค่ะ
 457. noisri2501@hotmail.com | 23.01.61
  ขอข้อสอบ วิชาคณิต ป. ๔- ๕ วิชาสังคม และประวัติ ป. ๔- ๕ -๖ ด้วยครับ
 458. noisri2501@hotmail.com | 23.01.61
  ขอข้อมอบ ป. ๔ ๕ วิาคณิต และสังคม ๔ ๕ ๖
 459. Budsaba | 23.01.61
  ขอรบกวนข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1-2 ด้วยค่ะ
 460. นางนันท์นภัส แสงจำรัส | 23.01.61
  ขอรบกวนข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1-2 ด้วยค่ะ
 461. S-manas2515@hotmail.com | 23.01.61
  ต้องการข้อสอบปลายภาคครับ
 462. Chit.chi@hotmail.com | 23.01.61
  ใช่ค่ะ..อยากได้ข้อสอบปลายภาคค่ะ
 463. วังศรีทอง | 23.01.61
  อยากได้ข้อสอบปลายภาค 1/61 ค่ะ
 464. นางสาว | 23.01.61
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคค่ะ
 465. wanida002503@gmail.com | 23.01.61
  อยากได้ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1ค่ะ
 466. Kulab | 23.01.61
  ขอข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ด้วยค่ะเพราะว่าเรียนกับdltv
  • wanida jaidee | 23.01.62
   ขอข้อสอบปลายภาคระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยค่ะ
 467. วัน | 23.01.61
  รอคำตอบเช่นเดียวกันค่ะ มีข้อสอบปลายภาคให้ไหมคะ
  • โอ๋ | 23.01.62
   ขอข้อสอบปลายภาค ป4 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ค่ะ
  • montainteawteaw@gmail.com | 23.01.62
   ขอข้อสอบปลายภาค ป4 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 ค่ะ