เฉลยแบบฝึกที่ 3.11

Posted by anne.jpd@gmail.com | 24 ส.ค. 61
1,225 views

ข้อ 3. 3 เซ็นติเมตร เท่ากับ 0.03 เมตร ไม่ใช่เหรอคะ แต่คุณครู เฉลยเท่ากับ 0.3 ค่ะ

4 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. นางสาวหนูกลม | 24.07.62
  หาเฉลยไมพบคะ
 2. นางยุวดี นุ่นรักษา | 24.07.62
  หาเฉลยไม่เจอค่ะ
 3. นางยุวดี นุ่นรักษา | 24.07.61
  หาเฉลยค่ะไม่เจอ
 4. jeep997466@gmail.com | 24.07.61
  หาเฉลยไม่เจอค่ะ ไปตรงไหนคะ