ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการสอนรายชั่วโมง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
คอมพิวเตอร์

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

หน่วยการเรียนรู้ 1. เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์: สู่เส้นทางเศรษฐี
เรื่อง 1.1 ประโยชน์ของเทคโนโลยี
1
  ประโยชน์ของเทคโนโลยี 1 พ.ย. 61
เรื่อง 1.2 สืบค้นความหมาย
1
  ความหมายของเทคโนโลยี 8 พ.ย. 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 15 พ.ย. 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
3
  กระบวนการของเทคโนโลยี 22 พ.ย. 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 จุดประกายความคิด
1
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ 29 พ.ย. 61 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ (ต่อ) 6 ธ.ค. 61 (มีใบความรู้)
เรื่อง 1.4 ร่วมจิตสร้างสรรค์
1
  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 13 ธ.ค. 61 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
2
  การออกแบบสิ่งของเครื่อใช้ (ต่อ) 20 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 ผลิตงานคุณภาพ
1
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามที่ออกแบบ 27 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 นำเสนอผลงาน
1
  การนำเสนอผลงาน และทดสอบหลังเรียน 3 ม.ค. 62
เรื่อง 1.7 การสร้างงานนำเสนอ
1
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 10 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 17 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 24 ม.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
4
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 31 ม.ค. 62
5
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 7 ก.พ. 62
6
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 14 ก.พ. 62
7
  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล (ต่อ) 21 ก.พ. 62
8
  สรุป ทบทวน 28 ก.พ. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ