ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 40
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
คอมพิวเตอร์

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 แหล่งข้อมูลใกล้ตัว
1
  แหล่งข้อมูลใกล้ตัว(1) 16 พ.ค. 62 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนประกอบการสอน)
2
  แหล่งข้อมูลใกล้ตัว(2) 23 พ.ค. 62
เรื่อง 1.2 การจัดเก็บข้อมูล
1
  การเก็บข้อมูล 30 พ.ค. 62
เรื่อง 1.3 การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล
1
  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล(1) 6 มิ.ย. 62
2
  การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล(2) 13 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน
1
  เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน แนะนำโปรแกรม 20 มิ.ย. 62
2
  แนะนำเครื่องมือในริบบอน 28 มิ.ย. 62
3
  การสร้างงานนำเสนอ แบบสไลด์ (1) 4 ก.ค. 62
4
  การสร้างงานนำเสนอ แบบสไลด์ (2) 11 ก.ค. 62
5
  ปรับแต่งสีพื้นสไลด์ 18 ก.ค. 62
6
  แทรกข้อความศิลป์ ในสไลด์และตกแต่ง 25 ก.ค. 62
7
  การแทรกรูปภาพและตกแต่ง 1 ส.ค. 62
8
  การแทรกรูปภาพในข้อความ 8 ส.ค. 62
9
  การกำหนด Animation ให้กับข้อความ 15 ส.ค. 62
10
  การสร้างภาพร่าง 3 มิติ 22 ส.ค. 62
11
  การสร้างแผนผัง 29 ส.ค. 62
12
  การปรับเปลี่ยนสไลด์ 5 ก.ย. 62
เรื่อง 1.5 สร้างชิ้นงาน ประวัติตนเอง
1
  สร้างชิ้นงาน (ประวัติตนเอง)(1) 12 ก.ย. 62
2
  สร้างชิ้นงาน ประวัติตนเอง(2) 19 ก.ย. 62
เรื่อง 1.6 สรุปทบทวน แบบทดสอบหลังเรียน
1
  สรุปทบทวน แบบทดสอบหลังเรียน 26 ก.ย.62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 16.05.19 | 195 0 คอมพิวเตอร์
  2. Post By TeacherBall | 08.07.19 | 162 0 คอมพิวเตอร์
  1. Post By varitnuntak@gmail.com | 16.05.19 | 195 0 คอมพิวเตอร์
  2. Post By TeacherBall | 08.07.19 | 162 0 คอมพิวเตอร์