ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วย สานฝันให้เป็นจริง

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 1,456 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 1,216 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 1,456 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 1,216 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี