ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 30
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
1
  อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (17 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.2 จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์
1
  จินตนาการกับการสร้างทัศนศิลป์ (24 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.3 แสงและเงาในภาพวาด
1
  แสงและเงาในภาพวาด (31 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.4 น้ำหนักสีของภาพวาด
1
  น้ำหนักสีของภาพวาด (7 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.5 จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด
1
  จินตนาการวรรณะสีในภาพวาด (14 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.6 จินตนาการและคุณค่าในงานทัศนศิลป์
1
  จินตนาการและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ (21 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.7 ศิลปะภาพพิมพ์
1
  ศิลปะภาพพิมพ์ (28 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.8 วัสดุธรรมชาติกับการพิมพ์ภาพ
1
  วัสดุธรรมชาติกับการพิมพ์ภาพ (5 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.9 งานปั้นวัฒนธรรมไทย
1
  งานปั้นวัฒนธรรมไทย (12 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.10 นิทานจากดินน้ำมันสี
1
  นิทานจากดินน้ำมันสี (19 ก.ค. 62)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ